Dit is een verlengstuk van de website pa1are.webklik!

Op deze website zijn alle in gescande documenten te downloaden die aangemaakt zijn door Martin G6CGI.

Alle software om de Eeprom te programmeren zijn aan te vragen via Jaap van Duin PA7DA na het invullen van een verklaring.

Jaap van Duin PA7DA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door wie dan ook bij het bouwen van de PA1ARE Antenna Analyzer.

Alle gegevens en software mogen alleen gebruikt worden voor eigen doeleinden en mag nooit ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden.

Suc6 met het voltooien van dit product!

 

Ga naar de downloadpagina van Martin ’s documenten

 

 

This is an extension of the website pa1are.webklik!

On this website you can download those created by Martin G6CGI. All in scanned documents

All software to program the EEPROM can be requested by Jaap van Duin PA7DA after completing a statement.

Jaap van Duin PA7DA accepts no responsibility or liability for any mistakes made ​​by anyone in the building of the PA1ARE Antenna Analyzer.

All data and software may only be used for private purposes and should never be made ​​available for commercial purposes.

Suc6 Completing this product!

 

Go to the download page of Martin's documents